آرشیو برچسب: اتوریتی

آتوریتی دامنه چگونه تعیین می شود؟   اتوریتی دامنه مقیاسی بین ۱ به عنوان بدترین نمره و ۱۰۰ به عنوان بهترین نمره است. این عدد توسط یک الگوریتم طراحی شده در شرکت moz در حال تغییر می باشد. هرچه این عدد برای سایتی بیشتر باشد، به این معنا است که ان سایت قدرت بیشتری در […]

ادامه مطلب 1399/06/15