معرفی-3D-GPT هوش مصنوعی ۱ آبان ۱۴۰۲

3D-GPT معرفی شد؛ هوش مصنوعی مولدی که می‌تواند جهان‌های سه‌بعدی بسازد محققان دانشگاه ملی استرالیا، دانشگاه آکسفورد و آکادمی هوش مصنوعی پکن…